Офис

Офисът се състои от архитекти, конструктури, специалисти в областа на градоустройственото проектиране и дизайнери. Качествето на всеки проект се гарантира именно от участието на тези компетентни лица в преоктантския процес, според специфичния случай.