Предпроектно проучване за ефективност

Повечето инвестиционни проекти се нуждаят от детайлно изследване и предпроектно проучване относно ефективността на проекта, за да се докажат инвестициите.

Ние помагаме на клиентите си да направят най–добре информираните бизнес начинания.

Ние изготвяме ефективна проектна програма, нормативен ред, процедурни изисквания, параметри на застрояването, цялостно проучване за имота/територията, основно планово изследване, проектен анализ, предварителна финансова оценка, разходи за такси и легализация, инвестиционен план строго взаимосвързан с предварителния проект