Супервайзeрство

Развитието на нашите обекти и нашето супервайзърство по време на изпълнение са със същата важност, както и самото проектиране. Ние отделяме голямо внимание върху тръжната документация, подбора на главен изпълнител, подизпълнители и доставчици, както и върху управлението на строителния процес. Съблюдаването на строителните цени е от голямо значение. Всички проекти трябва да завършват в определените бюджети и ние сме гъвкави според изискванията и конюнктурата на пазарните обстоятелства . Някои от нашите клиенти ни наемат като проектни мениджъри на строителството, редуцирайки бюджета, като наемат само подизпълнители и доставчици за техните проекти