Презентация

Ние притежаваме широка гама от изобразителни средства на най-високо професионално ниво. В нашата практика използваме макетиране, CAD изчертаване, тримерни визуализации, реалистични тримерни фотомонтажи, анимации, реално монтирани анимации, графичен дизайн и мултимедийно представяне.

Целта ни е да дадем на клиентите си максимално реалистична представа за проектите