Градоустройство

Ефективноста на всеки едни проект зависи в най-голяма степен от правилния избор на градоустройствено решение. Задълбоченото изследване на средата ни дава възможност за намиране на най-доброто решение, което да допринесе за устойчиво развитие, да предвиди доброто функциониране на обекта в годините на неговото ползване, като същевременно с това даде на района правилна посока за развитие. Една сграда никога не пренебрегва средата в която е поставена.